Impro V

Impro V, 100 x 110 cm, Öl auf Leinwand

Tags: